Menu

Alarm bij overschrijden landsgrenzen

Vanaf nu kan per voertuig ingesteld worden of er een alarm (via SMS en/of EMAIL) moet worden gegenereerd als een voertuig over de grenzen gaat van het geselecteerde land. U kan dit instellen in de eigenschappen van elk voertuig.

Deze optie is niet standaard beschikbaar. Indien u hiervan gebruik wenst te maken volstaat een mailtje aan BelgoTrack en wij stellen deze functie ter uwer beschikking.