Menu

Author

19 posts

Urenregistratie via SMS

SMS-urenregistratie

SMS-urenregistratie

Uw werknemer heeft zijn badge vergeten? Geen probleem, hij kan zichzelf registreren met zijn bedrijfsgsm met een eenvoudig SMS-bericht. Zo loopt u nog minder kans om registraties te missen of boetes op te lopen bij controles op uw werven.

Neem contact met ons op over het gebruik van deze functie.

Nacalculatie van werven

Door de toevoeging van ‘werven’ kan nu de nacalculatie van gepresteerde uren op uw werven meer gecontroleerd worden uitgevoerd. Het berekenen van werkuren wordt niet langer via een Markant Punt gedaan, echter kunnen nu werven gekoppeld worden aan één of meerdere markante punten die de werfzones identificeren.
Door ook het personeel vanaf nu in te delen in afdelingen en die afdelingen aan de werven te koppelen is fijnafregeling van de nacalculatie mogelijk.
De nieuwe ‘werven’ bevatten ook eventueel geschatte werkuren en zullen elke dag worden afgetoetst op de realiteit enwaarschuwingen genereren bij het naderen van voor ingestelde checkpoint. Een melding komt bijvoorbeeld indien de geregistreerde, gepresteerde uren voor een werf 90% van de schatting bereiken.
Voor meer informatie over deze functie kan u steeds contact opnemen.

Localisatie van uw personeel

Real-time locatie van uw personeel

Real-Time locatie van uw personeel

Met de nieuwe functionaliteit ‘Track Personeel’ kan u nu in één oogopslag de ‘whereabouts’ van uw personeel controleren. Met één klik ziet u de huidige positie van uw personeel. U weet onmiddellijk wie op welke werf bezig is.

Dankzij de unieke badge van elk personeelslid kan u nu voor elk personeelslid zijn laatst gekende locatie opvragen en hoeft u niet op te zoeken met welk voertuig ze mee zijn gereden.

Voor uw werven bieden wij tijdelijke registratie-zuilen aan waarmee u uw personeel ter plaatse kan laten aanmelden zodat u ook op plaatsen zonder uw voertuigen in orde bent met CheckInAtWork én de registratie van de werkuren voor uw loonadministratie automatisch kan doorlopen. Met BelgoTime bieden wij meer specifieke oplossingen voor dit soort situaties.

Alarm bij in- en uitschakelen contact en nieuwe Garmin FMI functie’s

In het real-time scherm is een marker toegevoegd voor het BelgoTrack-menu links bovenaan. Deze marker is enkel beschikbaar voor een vloot met Garmin FMI ondersteuning. Door deze marker eenvoudigweg op de kaart te slepen kan u doorklikken om deze geselecteerde positie rechtstreeks door te zenden als een bestemming aan één van uw chauffeurs. De chauffeur kan deze bestemming instellen en zijn Garmin toestel laten navigeren naar dit punt. U wordt via het berichtencentrum op de hoogte gehouden van de status van deze bestemming. Zo ziet u of de chaffeur de navigatie naar deze bestemming heeft geactiveerd, of de bestemming bereikt heeft. U kan ook een bestemming opzoeken door één keer te klikken op de marker en een postadres in te geven.

Ook kan vanaf nu per voertuig ingesteld worden of er een alarm (via SMS en/of EMAIL) moet worden gegenereerd als het contact van een voertuig wordt in- of uitgeschakeld. U kan dit instellen in de eigenschappen van elk voertuig.
Voorlopig is er geen tijdschema gekoppeld aan dit alarm. In de nabije toekomst voorzien wij de mogelijkheid om dit alarm te koppelen aan een tijdschema en weekdagen.

Deze optie is niet standaard beschikbaar. Indien u hiervan gebruik wenst te maken volstaat een mailtje aan BelgoTrack en wij stellen deze functie ter uwer beschikking.

Alarm bij overschrijden landsgrenzen

Vanaf nu kan per voertuig ingesteld worden of er een alarm (via SMS en/of EMAIL) moet worden gegenereerd als een voertuig over de grenzen gaat van het geselecteerde land. U kan dit instellen in de eigenschappen van elk voertuig.

Deze optie is niet standaard beschikbaar. Indien u hiervan gebruik wenst te maken volstaat een mailtje aan BelgoTrack en wij stellen deze functie ter uwer beschikking.

Extra kolommen in de Track-Nu lijst

De kolommen in de track-nu lijst kunnen volledig gepersonaliseerd worden. Er zijn recent heden 3 nieuwe kolommen toegevoegd:

 • GPS signaal: Een signaalbalkje dat de kwaliteit van het GPS signaal weergeeft. De tooltip toont het aantal satellieten dat de tracker ziet.
 • Contactstatus: Een icoontje dat de status van het contact van het voertuig weergeeft. De tooltip toont de tekstuele status.
 • Gebeurtenissen: Geeft informatie over een eventuele gebeurtenis. (Bv. ingebouwde batterij leeg, uitgeschakeld door chauffeur, …)

Ter herinnering nog even de kolommen die reeds beschikbaar waren:

 • Voertuigafbeelding: Het icoontje van het voertuig. Indien u status-afhankelijke iconen gebruikt verandert dit icoontje op basis van de status.
 • Voertuigtitel: De naam van dit voertuig. Dit veld wordt samengesteld volgens wat u gekozen hebt in uw persoonlijke instellingen. (Naam, kenteken, beide)
 • Plaats: Het leesbare postadres, of de naam van een gekende locatie als het voertuig in die zone is (Bv. een Markant Punt, een thuisadres van een werknemer, de hoofdzetel van uw bedrijf). Deze keuze is ook aanpasbaar in uw persoonlijke instellingen.
 • Contactstatus: Een icoontje dat de status van het contact van het voertuig weergeeft. De tooltip toont de tekstuele status.
 • Snelheid: Geeft de snelheid van het voertuig weer volgens de ingestelde eenheid in uw persoonlijke instellingen. (Mph of Km/h)
 • Datum en tijd: Toont het uur van de laatste communicatie met het voertuig. Indien dit niet op deze dag is wordt ook de datum getoond.
 • RFID: Toont de naam van de laatste werknemer die de kaartlezer gebruikt heeft
 • Kilometerstand: De totale kilometerstand van het voertuig in uw gekozen eenheid. Kan met het pen-icoontje vlak naast de stand hier ingesteld worden indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Lengtegraad: De lengtegraad van de positie in decimale voorstelling
 • Breedtegraad: De breedtegraad van de positie in decimale voorstelling
 • Batterijspanning: De ingangsspanning of batterijspanning (voor draagbare units) in Volt
 • GPS Signaal: Een signaalbalkje dat de kwaliteit van het GPS signaal weergeeft. De tooltip toont het aantal satellieten dat de tracker ziet.
 • Keuringsdatum: De datum waarop de volgende technische keuring van het voertuig uiterlijk moet worden uitgevoerd. Deze datum is instelbaar met het pen-icoontje vlak naast deze datum indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Keuring: Geeft de tijd weer in jaren, maanden, weken of dagen die er nog resteren tot de volgende technische keuring. De tooltip toont ook de datum van de volgende technische keuring. (Zie ook vorige kolom) De datum is instelbaar met het pen-icoontje vlak naast deze datum indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Motoruren: Geeft de gecumuleerde tijd weer in uren dat de motor van het voertuig in werkende toestand was
 • Onderhoud: Een icoontje met gekleurde status (op basis van volgende onderhoudsmoment) dat toont of het moment van een onderhoudsbeurt dichterbij komt of bereikt is. Klikken op dit icoontje laat u toe het onderhoud in te stellen of onderhoudsgebeurtenissen toe te voegen, of het logboek te bekijken indien u daar de machtigingen voor heeft.
 • Primaire Uitgang: Geeft de status van de als primarire uitgang gekozen schakeluitgang van een tracker weer. Met een klik schakelt u deze uitgang om na bevestiging indien u daar de machtiging voor heeft. Tooltip toont tekstuele status van deze uitgang. De primaire uitgang kan gekozen worden in de instellingen van het voertuig.
 • Quickfence: Geeft de status weer van de quickfence: Niet ingesteld, ingesteld maar niet in de zone, ingesteld en in de zone. Een klik op dit icoontje stelt de quickfence in of schakelt die uit indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Verbindingsstatus: Geeft tekstueel weer of de tracker volgens het systeem verbonden is met onze servers of niet.

Integratie CheckInAtWork (Sociale Zekerheid)

Vanaf heden bieden wij betrouwbare integratie aan met CheckInAtWork, de verplichte registratie van bouwvakkers op grote werven. Dit is sinds 1 april 2014 verplicht. Contacteer ons voor meer informatie.

Unieke combinatiemogelijkheden BelgoTrack

Dankzij eigen ontwikkeling kunnen wij vanaf nu een geëntegreerde oplossing aanbieden die ongeziene combinatiemogelijkheden bevat voor de uitwisseling van gegevens met uw voertuig:

 • canbus-gegevens (voor verbruiks- en rij-analyses)
 • chauffeursidentificatie (met badges en badgelezer op het dashboard)
 • uitlezing van tankinhoud via betrouwbare extern gemonteerde sensor
 • tachograaf-integratie
 • Garmin FMI (communicatiemodule)
 • Temperatuurcontroles

Al deze opties kunnen als één geheel samenwerken. En hier stopt het nog niet. U hebt nog specifieke vragen? Contacteer ons en wij helpen u graag verder.

Onze abonnementsformules nu beschikbaar

Vanaf nu kan u bij BelgoTrack terecht voor professionele voertuig-tracering. Wij bieden momenteel drie types abonnementen aan, die naar wensen kunnen worden gecombineerd met de opties onderaan.

 • BelgoTrack Local™: Tracking in België
 • BelgoTrack Continental™: Tracking in Europa
 • BelgoTrack Global™: Tracking over heel de wereld

Mogelijke opties:

 • Interval van updates: 6 keer per minuut, 1 per minuut, 1 keer per uur, …
 • Startonderbreking
 • SMS notificaties
 • CANBus-integratie
 • Garmin FMI-integratie
 • Enz…