Menu

Check-In-At-Work

Registratieplicht

ssDe verplichte Check-In-At-Work registratie van de Sociale Zekerheid verplicht werkgevers en aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren om hun medewerkers aan te melden op het online platform van de sociale zekerheid.

De aanwezigheidsregistratie is verplicht voor plaatsen waar werken worden uitgevoerd waarvan het totale bedrag exclusief BTW gelijk is aan of hoger is dan 800 000 euro. U moet aanwezigheden registreren zodra dit bedrag bereikt is:

  • ofwel bij aanvang van de werken,
  • ofwel tijdens de werken.
euros

Hoge boetes

De boetes bij niet registratie kunnen hoog oplopen, tot enkele duizenden euro’s vanaf de eerste inbreuk. U doet er dus goed aan uw medewerkers te registreren op elke werf die in aanmerking komt volgens de hierboven beschreven regels.

questions

Verkeerde registraties

De sociale zekerheid heeft een online platform waar u uw medewerkers hun aanwezigheid op werven vooraf kan inplannen. Dit werkt tot op zekere hoogte. Maar beeld u eens in dat één van uw medewerkers onverwacht naar een andere werf moet… Wat met zieke medewerkers en de ingeplande aanwezigheden, …?

rfid

Volledig automatische registraties

U kan op uw twee oren slapen indien uw voertuigen met een BelgoTrack trackingsysteem zijn uitgerust. Uw medewerkers worden vol-automatisch ogenblikkelijk geregistreerd bij de sociale zekerheid bij aankomst op de werf. Geen manuele interventies vereist.

mobielMobiele Prikklok

Indien u geen trackingsysteem in uw voertuigen wenst -of u beschikt over een te grote vloot- is het misschien interessanter is om uw werven uit te rusten met een stand-alone prikklok volgens hetzelfde principe: ogenblikkelijke registratie bij aankomst op de werf.
Indien u over minder actieve werven dan voertuigen beschikt kan het financiëel intressanter zijn om mobiele stand-alone prikklokken te gebruiken.


Indien u meer informatie wenst of een vrijblijvende presentatie wil: aarzel niet contact op te nemen via het invulformulier of op het e-mailadres info@belgotrack.be of telefonisch via 0475 89 31 85.