Menu

Extra kolommen in de Track-Nu lijst

De kolommen in de track-nu lijst kunnen volledig gepersonaliseerd worden. Er zijn recent heden 3 nieuwe kolommen toegevoegd:

 • GPS signaal: Een signaalbalkje dat de kwaliteit van het GPS signaal weergeeft. De tooltip toont het aantal satellieten dat de tracker ziet.
 • Contactstatus: Een icoontje dat de status van het contact van het voertuig weergeeft. De tooltip toont de tekstuele status.
 • Gebeurtenissen: Geeft informatie over een eventuele gebeurtenis. (Bv. ingebouwde batterij leeg, uitgeschakeld door chauffeur, …)

Ter herinnering nog even de kolommen die reeds beschikbaar waren:

 • Voertuigafbeelding: Het icoontje van het voertuig. Indien u status-afhankelijke iconen gebruikt verandert dit icoontje op basis van de status.
 • Voertuigtitel: De naam van dit voertuig. Dit veld wordt samengesteld volgens wat u gekozen hebt in uw persoonlijke instellingen. (Naam, kenteken, beide)
 • Plaats: Het leesbare postadres, of de naam van een gekende locatie als het voertuig in die zone is (Bv. een Markant Punt, een thuisadres van een werknemer, de hoofdzetel van uw bedrijf). Deze keuze is ook aanpasbaar in uw persoonlijke instellingen.
 • Contactstatus: Een icoontje dat de status van het contact van het voertuig weergeeft. De tooltip toont de tekstuele status.
 • Snelheid: Geeft de snelheid van het voertuig weer volgens de ingestelde eenheid in uw persoonlijke instellingen. (Mph of Km/h)
 • Datum en tijd: Toont het uur van de laatste communicatie met het voertuig. Indien dit niet op deze dag is wordt ook de datum getoond.
 • RFID: Toont de naam van de laatste werknemer die de kaartlezer gebruikt heeft
 • Kilometerstand: De totale kilometerstand van het voertuig in uw gekozen eenheid. Kan met het pen-icoontje vlak naast de stand hier ingesteld worden indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Lengtegraad: De lengtegraad van de positie in decimale voorstelling
 • Breedtegraad: De breedtegraad van de positie in decimale voorstelling
 • Batterijspanning: De ingangsspanning of batterijspanning (voor draagbare units) in Volt
 • GPS Signaal: Een signaalbalkje dat de kwaliteit van het GPS signaal weergeeft. De tooltip toont het aantal satellieten dat de tracker ziet.
 • Keuringsdatum: De datum waarop de volgende technische keuring van het voertuig uiterlijk moet worden uitgevoerd. Deze datum is instelbaar met het pen-icoontje vlak naast deze datum indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Keuring: Geeft de tijd weer in jaren, maanden, weken of dagen die er nog resteren tot de volgende technische keuring. De tooltip toont ook de datum van de volgende technische keuring. (Zie ook vorige kolom) De datum is instelbaar met het pen-icoontje vlak naast deze datum indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Motoruren: Geeft de gecumuleerde tijd weer in uren dat de motor van het voertuig in werkende toestand was
 • Onderhoud: Een icoontje met gekleurde status (op basis van volgende onderhoudsmoment) dat toont of het moment van een onderhoudsbeurt dichterbij komt of bereikt is. Klikken op dit icoontje laat u toe het onderhoud in te stellen of onderhoudsgebeurtenissen toe te voegen, of het logboek te bekijken indien u daar de machtigingen voor heeft.
 • Primaire Uitgang: Geeft de status van de als primarire uitgang gekozen schakeluitgang van een tracker weer. Met een klik schakelt u deze uitgang om na bevestiging indien u daar de machtiging voor heeft. Tooltip toont tekstuele status van deze uitgang. De primaire uitgang kan gekozen worden in de instellingen van het voertuig.
 • Quickfence: Geeft de status weer van de quickfence: Niet ingesteld, ingesteld maar niet in de zone, ingesteld en in de zone. Een klik op dit icoontje stelt de quickfence in of schakelt die uit indien u daar de machtiging voor heeft.
 • Verbindingsstatus: Geeft tekstueel weer of de tracker volgens het systeem verbonden is met onze servers of niet.