Menu

Nacalculatie van werven

Door de toevoeging van ‘werven’ kan nu de nacalculatie van gepresteerde uren op uw werven meer gecontroleerd worden uitgevoerd. Het berekenen van werkuren wordt niet langer via een Markant Punt gedaan, echter kunnen nu werven gekoppeld worden aan één of meerdere markante punten die de werfzones identificeren.
Door ook het personeel vanaf nu in te delen in afdelingen en die afdelingen aan de werven te koppelen is fijnafregeling van de nacalculatie mogelijk.
De nieuwe ‘werven’ bevatten ook eventueel geschatte werkuren en zullen elke dag worden afgetoetst op de realiteit enwaarschuwingen genereren bij het naderen van voor ingestelde checkpoint. Een melding komt bijvoorbeeld indien de geregistreerde, gepresteerde uren voor een werf 90% van de schatting bereiken.
Voor meer informatie over deze functie kan u steeds contact opnemen.